ปรัชญาโรงเรียน : คุณธรรม นำความรู้ สู้งาน ประสานชุมชน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP Centerr องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้อำนวยการโรงเรียน

dean

  

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

K.Monrak

 

 429673653 856998696227776 753656757995673822 n

 

ข่าวสาร/โครงการ/กิจกรรม

14:26

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

14:15

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

14:05

วันที่ 26-27 เมษายน 2567 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม โดย นางอมรา ภาระศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา

13:57

วันที่ 10 เมษายน 2567 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม โดย นางอมรา ภาระศรี

17:16

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

17:09

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม โดย นางอมรา ภาระศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบหมายให้ นายมนต์รัก พาลธุวงษ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม (Google)

Facebook

เผยแพร่ข่าวสาร/ผลงาน

แกลอรี