ปรัชญาโรงเรียน : คุณธรรม นำความรู้ สู้งาน ประสานชุมชน

วันที่ 21  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนหนองบัวฮีจัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

เพื่อปลูกฝังแนวคิดและอุดมการณ์ประชาธิปไตยอย่างถูกต้องผ่านกระบวนการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเรียน 4