ปรัชญาโรงเรียน : คุณธรรม นำความรู้ สู้งาน ประสานชุมชน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม โดยคณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านบัวทอง
 
ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร คณะครูและนักเรียนได้ร่วมถวายจตุปัจจัย กิจกรรมเวียนเทียน และร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณวัดบ้านบัวทอง เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนทุกคน