ปรัชญาโรงเรียน : คุณธรรม นำความรู้ สู้งาน ประสานชุมชน

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางอมรา  ภาระศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายมนต์รัก  พาลธุวงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบัวทอง ต.หนองบัวฮี  อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี