ปรัชญาโรงเรียน : คุณธรรม นำความรู้ สู้งาน ประสานชุมชน

ข้อมูลติดต่อโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม

สถานที่ติดต่อ

หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร 

จังหวัดอุบลราชธานี 34110

 

ข้อมูลติดต่อ

โทร : 045-210851

โทรสาร : 045-210852

Website : https://www.nbwschool.ac.th/