214213
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
139
87
431
212648
849
4095
214213

Your IP: 18.232.56.9
06-12-2022 16:33

ประวัติโรงเรียน

 

            ประวัติความเป็นมาโรงเรียน

                  ปี พ.. 2534  กรมสามัญศึกษา ได้ขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้แพร่หลายครอบคลุม ให้ทั่วถึงในชนบท โดยมอบหมายให้โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด เปิดสาขาในเขตพื้นที่ ที่ห่างไกลโรงเรียนมัธยมศึกษาเดิม  โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสุวรรณ โลมะรัตน์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ขณะนั้นได้มอบหมายให้นายปิยศักดิ์  เจริญรื่น  อาจารย์ 2  ระดับ 6 โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม สำรวจจุดตั้งโรงเรียนสาขา ผลการสำรวจเห็นว่าบริเวณบ้านดอนงัว  ตำบลหนองบัวฮี  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  มีความเหมาะสมเป็นศูนย์กลางในรอยต่อ 3 ตำบล คือ  ตำบลหนองบัวฮี,   ตำบลดอนจิก,   และตำบลนาโพธิ์  ซึ่งมีอัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาน้อยมาก หลังจากสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม  จึงมอบหมายให้  นายปิยศักดิ์  เจริญรื่น ทำหน้าที่ประสานสถานที่ตั้งชั่วคราวโดยเลือก     วัดศรีบุญเรือง บ้านดอนงัว  ตำบลหนองบัวฮี  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจุดตั้งโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม สาขาหนองบัวฮี โดยใช้ศาลาบำเพ็ญบุญ (ศาลาหน้าเมรุ)  เป็นอาคารเรียนและใน เดือนพฤษภาคม พ.. 2534  เปิดรับนักเรียนครั้งแรก  มีผู้สมัครเข้าเรียน ม.1  จำนวน  53  คน  โดยมีนักเรียนมาจาก บ้านดอนงัว,  บ้านเลิงบาก,  บ้านดูกอึ่ง,  บ้านไทรงาม,  และบ้านชาดฮี  โดยครูจากโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาช่วยทำการสอน  ต่อมาจึงขออนุมัติสภาตำบลหนองบัวฮี ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ (ป่าช้า) ของหมู่ที่ 9          บ้านบัวทอง, หมู่ที่ 8 บ้านดอนงัว เป็นที่จัดตั้งโรงเรียนสาขา จำนวนพื้นที่  60-00-67 ไร่  ห่างจากบ้านดอนงัว   1.5  กิโลเมตร และห่างจากบ้านบัวทอง 1.5  กิโลเมตร  

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2535 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจากเงินบริจาค ซึ่งได้อาคารกว้าง 6 เมตร  ยาว  50 เมตร หลังคามุงกระเบื้อง พื้นคอนกรีต โดยมีประชาชนในเขตตำบลหนองบัวฮี มาจัดสร้างให้ พร้อมทั้งได้จัดสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน จำนวน 4 ที่ มูลค่าอาคารชั่วคราว และ ห้องน้ำห้องส้วม  400,000  บาท  ในปลายเดือนกุมภาพันธ์  2535 ได้ย้ายนักเรียน มาเรียนที่อาคารที่จัดสร้างขึ้น

                     ในวันที่  13  มกราคม  2536  กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม โดย   ยกฐานะจากโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม สาขาตำบลหนองบัวฮี กรมสามัญศึกษามอบหมายให้ นายสุวรรณ  โลมะรัตน์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม อีกตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งนายสุวรรณ  โลมะรัตน์ มอบหมายให้นายปิยศักดิ์  เจริญรื่น อาจารย์ 2 โรงเรียนไร่ใต้ประชาคมรักษาการในตำแหน่งผู้บริหาร และในวันที่    2  กรกฎาคม 2536  กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายปิยะศักดิ์  เจริญรื่น  เป็นครูใหญ่โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารฝ่ายการเมือง

  • 1-nayok-kan.jpg
  • 2-rong-nayok-1.jpg
  • 3-rong-nayok-2.jpg
  • 4-rong-nayok-3.jpg

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

  • 111palad-pao.jpg
  • 112rong-palad-pao-1.jpg
  • 113rong-palad-pao-2.jpg
  • 114-CM-Suraphon.jpg

ผู้บริหารโรงเรียน

  • 1-CM-Suraphon.jpg
  • 2-CM-Aummara.jpg

Link

สาระน่ารู้ไอที

ปฎิทิน

facebook page