221157
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
186
115
630
219741
1080
2988
221157

Your IP: 3.237.29.69
09-02-2023 19:25

ภาพกิจกรรม

วันที่ 20 ธันวาคม 2565
โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม รับการประเมินการประกวดกิจกรรม 9 ส ในโรงเรียน และการนิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษา โดย นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ตรวจเยี่ยมด้านต่างๆ ภายในโรงเรียน
 
https://scontent.fbkk22-3.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/320723527_726931912188793_2542981187480071539_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFGMOOfEuiXCDxXHQP7Opf6KrnDwidOB5squcPCJ04Hm5uGC6pMTyw0hBh73VmkuQU0CUW32jJXUw6tm3z7Rs61&_nc_ohc=1bfiFt3HLUUAX_ctSOx&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fbkk22-3.fna&oh=00_AfCFnBN6C_TzVwH772WenuEefZYcXKT2C4dR3rozAv0Gyg&oe=63AEB76F   https://scontent.fbkk22-6.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/321175694_1923597257973850_155484717559708841_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHIzXhul865pMnPWeLCgVKAzNU4PWMYHUXM1Tg9YxgdRV4cNIYk40QpufWvEX0Ujup6386dC9XP9tPHlg8le3Am&_nc_ohc=yrUlCZw4jCIAX87ivZG&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fbkk22-6.fna&oh=00_AfCBxHib40sZ_GjW4Zwd0SaIBH-vdSFj9Y5GPXiuPzp8hg&oe=63AEA4A4
 
https://scontent.fbkk22-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/320426110_546542283778492_7585436153291916190_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeE516reBBXQsPKPt6GvVhuSz--PLX5BCivP748tfkEKK_aq1wL5mRHfgZTHTPKPGmkVadEHeeTCRgIAieIcy07u&_nc_ohc=YLl0fdArd1kAX9ddYYS&tn=Cx2Gx79YbEm16dzb&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fbkk22-1.fna&oh=00_AfDvzvc203YeKsAnkTQdJwqCMw1C7jv3ry_faNHBbtdysQ&oe=63AF9F44   https://scontent.fbkk22-8.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/320594204_715473410097795_5669289664003459658_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGWlaV6dKmKQMPXM6vpvOWymB9sZLpx9vmYH2xkunH2-S4avtjNyNUZyP6s54AjaqhgBX4p2Vz61MmOdCvsUWrH&_nc_ohc=S26xdNpPz4oAX-E0UNW&_nc_oc=AQlUHn4L1f8mYiQTphvBw0Dj4XC8OqmGodQl15mpzWL_ngPkuwXOPvlqkUxIRtvWXgk&tn=Cx2Gx79YbEm16dzb&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fbkk22-8.fna&oh=00_AfAwc77dZdzpqzkXqxbuaJ2qyugBGLt80UxCpsJCvOo3yA&oe=63AED1CF   
https://scontent.fbkk22-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/320440808_1198181877785177_7895307572422647408_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeF730ZpJK9vcqE9_G8MikEuZpUVBG34_85mlRUEbfj_zuSy0gziZnpvp3ycGGv6bBT1X82Uv94wicS2OaVvoiyS&_nc_ohc=nDhnkEOLvW0AX97lEWv&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fbkk22-1.fna&oh=00_AfAPu9lVdF-HPZpWaf1jB_hlRcY3shnz8AmjEtqvFIPU0Q&oe=63AF7E40    https://scontent.fbkk22-8.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/320689838_832687378016121_8906084187377889285_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHWLtfBPuNwOwXo4CLcevlbOuZUZA8uTXc65lRkDy5Nd9fjylJEdaICUcp-eex4NnyDQkcmyM9gxQ7cLwPp6_V_&_nc_ohc=QRbPcd8ar-sAX-c2eYd&tn=Cx2Gx79YbEm16dzb&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fbkk22-8.fna&oh=00_AfANj5PG8p4Ie4OP-Kx8W5jgEYb0nTEeyP_taoibiUFt6Q&oe=63AFD9EE
 
 

ผู้บริหารฝ่ายการเมือง

 • 1-nayok-kan.jpg
 • 2-rong-nayok-1.jpg
 • 3-rong-nayok-2.jpg
 • 4-rong-nayok-3.jpg

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

 • 111palad-pao.jpg
 • 112rong-palad-pao-1.jpg
 • 113rong-palad-pao-2.jpg
 • 114-CM-Suraphon.jpg

ผู้บริหารโรงเรียน

 • 1-CM-Suraphon.jpg
 • 2-CM-Aummara.jpg
 • 3-CM-monrak.jpg

Link

สาระน่ารู้ไอที

ปฎิทิน

facebook page